Ehkki see sündmus jäi detsembrisse 2021,on see üsna märgiline. Meie õpetajad tegid sisekoolitusena rühmade kaupa esitlused kolleegidele ,mis kajastasid rühmade tegevust 2020/2021 aastal.

Väikese Vankri esitlus koosnes kahest osast. Esimene aitas mõista lapse ütlemiste siirust ja humoorikust. Teine osa jutustas muu hulgas huvist A. Lindgreni raamatute vastu. Taevatähtede esitlus keskendus sündmuste kajastamise võimalustele läbi videokaamera. Vikerkaare rühma esitluse fookuses oli aianduse temaatika. Päikesekiirte rühma esitlus avas lastega koos loodud õpikeskkonna võimalusi.

Iga esitlus oli eriline.