Igapäeva toimetustes unustame ära, et lapse põhitegevus, mille kaudu ta areneb ja õpib on mäng.