Looduskasvatusega  oleme  tegelenud süvendatult 2002 aastast

Looduskasvatusega tegelemisel oleme oluliseks pidanud:

 • anda  uusi loodusalaseid teadmisi.
 • kujundada matkadel käimisega  maast madalast looduses viibimise harjumus
 • pöörata tähelepanu looduse ilule kui ainulaadsele esteetilisele väärtusele
 • tasakaalustada loodusest rääkimise ,vaatlemise ja mõtlemise kaudu isiksuse tundemaailma
 • pöörata tähelepanu loodushoidlikule  suhtumisele
 • arendada loovust ja fantaasiat looduslikust  materjalist meisterdades

Looduskasvatuse ning pärimuskultuuriga tegelemise  sisu lapse vanusest lähtuvalt on kirja pandud  lasteaia  õppekavas. Neid valdkondi on plaanis edaspidi ka detailsemalt õppekavas käsitleda.

Järgnevalt väike ülevaade looduskasvatusega  seotud tegevustest:

 • Käime lastega loodusmatkadel.
 • Meie õuealal toimuvad aastaringselt õuesõppetunnid.
 • Looduslik materjal on kasutusel nii vabamängus kui ka kunstitööde tegemisel.
 • Kolmel aastal ( 2004 , 2009 ja 2016 aastal) oleme  korraldanud    looduskonverentse

Konverentsidel osalemise sihtgrupiks  on olnud Tallinna lasteaedade õpetajad .Külalisesinejateks aga  Maria Tilk(2004) ja Kärt Summataavet (2009),Marju Kõivupuu(2016) kes maailmavaate ja eriala kaudu on rahva pärimuse ja loodusega  tihedalt seotud.

Pärimuskultuuriga süvendatult tegelema hakkasime 2007aastal.

Samal aastal külastasime õpetajatega Heimtali Koduloo muuseumi, kus kohtusime Anu Rauaga.

Tema pühendumus puudutas meie väärtushinnanguid  ja seeläbi mõistsime, kui oluline on hoida ja kaitsta meie käsitöötraditsioone ning rahvuslikku pärimust..

Pärimuskultuuriga tegelemisel oleme oluliseks pidanud :

 • väärtustada ja pidada kalliks esivanemate pärandit ja traditsioone
 • äratada lastes huvi käsitöö ja rahvaliku muusikaga tegelemise  vastu

Järgnevalt ülevaade pärimuskultuuriga seotud  tegevustest  .

 • Õppeaasta alguse loitsu sõnamine õuealal ühises ringis õpetajate, laste ja vanematega .
 • Jõulude sisseõnnistamine õuealal suures pajas lõkketule süütamisega ja suurest lõkkest perede poolt kaasa toodud  laternatesse   tule läitmisega . Jõululoitsu  sõnamine.
 • Mai kuus peetav lasteaia sünnipäev õuealal koos suveloitsu sõnamisega.
 • Näituste korraldamine koos vanematega –nt „Vanaaegsed lauanõud”, „Kaunid mustrid käsitööl”, „Minu lapsepõlve mänguasi”, Vanaaegsed fotod”,“Meie pere väärtuste puu“,

„Eile nägin ma Eestimaad“, “Minu kodutee“, “Meie pere peod „

 • Rahvuslikus võtmes Vabariigi Aastapäeva aktuse tähistamine  . Võimalusel on sellel päeval nii lastel kui õpetajatel seljas rahvariided. Ruumi kujundus sünnib   kõikide rühmade laste osavõtul
 • Pärimuslikus võtmes on kujundatud ka meie nii nimetatud Komeedi loomad . Need loomad on joonistatud ühe meie endise kasvandiku poolt ja neid on täiendatud rahvuslike mustritega .

Kasutame  neid loomi nii kujunduses, märkidel, tassidel jm.